Untitled Document
 
 

 

외국어/의료 | [영주시 휴천동] 영광간호조무사학원 - 간호조무사,장례지도사

페이지 정보

본문

sb_ti0101.gif
sb_ti0201.gif 영광간호조무사학원
sb_ti02bg.gif
sb_ti0202.gif http://www.youngkwang-care.com
sb_ti02bg.gif
sb_ti0208.gif 간호조무사,장례지도사 과정
sb_ti02bg.gif
sb_ti0203.gif 750-914 경상북도 영주시 휴천1동(휴천동) 708-9번지 4층
sb_ti02bg.gif
sb_ti0204.gif maniilove@naver.com
sb_ti02bg.gif
sb_ti0206.gif 054-638-0339 [문의시 '코엔트에서 보았다' 하시면 됩니다]
sb_ti02bg.gif
sb_ti0205.gif 054-635-0337
 
sb_ti0102.gif
  • 2009-10-05 영광요양보호사교육원 개원
    2010-01-04 주식회사 영광노인복지요양센터 개원
    2011-09-06 영광간호조무사학원 개원
sb_ti0103.gif
 
 
sb_ti0104.gif
 
 
sb_ti0105.gif
sb_ti0103.gif
 
 
 
 
 

사업자등록번호 : 603-08-65230 I 회사명 : 아이캔 I 대표자명 : 윤지환 I 팩스 : 051-797-8877 
주소 : 부산광역시 중구 대청로146 중앙통신빌딩 201호 I email : gotoani@hotmail.com
copyright by 2014 054.koent.or.kr all rights reserved [학원등록안내]