Untitled Document
 
 

 

외국어/의료 | [영천시 화룡동] 대안간호학원 - 간호조무사,요양보호사,장례지도사

페이지 정보

본문

sb_ti0101.gif
sb_ti0201.gif 대안간호학원
sb_ti02bg.gif
sb_ti0202.gif http://www.daean-care.com
sb_ti02bg.gif
sb_ti0208.gif 간호조무사,요양보호사,장례지도사 과정
sb_ti02bg.gif
sb_ti0203.gif 770-080 경상북도 영천시 장수로 8 4층
sb_ti02bg.gif
sb_ti0204.gif 99taesan@naver.com
sb_ti02bg.gif
sb_ti0206.gif 054-333-9923 [문의시 '코엔트에서 보았다' 하시면 됩니다]
sb_ti02bg.gif
sb_ti0205.gif 054-333-9926
 
sb_ti0102.gif
  • 2008-03-10 대안요양보호사교육원 설립
    2010-04-20 대안간호학원설립
    2010-11-29 (주)해맞이노인복지센터 설립
    2012-12-15 한국한원총연합회 표창장 수상
    2013-08-12 남경장례지도사교육원 설립예정
sb_ti0103.gif
 
 
sb_ti0104.gif
 
 
sb_ti0105.gif
sb_ti0103.gif
 
 
 
 
 

사업자등록번호 : 603-08-65230 I 회사명 : 아이캔 I 대표자명 : 윤지환 I 팩스 : 051-797-8877 
주소 : 부산광역시 중구 대청로146 중앙통신빌딩 201호 I email : gotoani@hotmail.com
copyright by 2014 054.koent.or.kr all rights reserved [학원등록안내]